תקנון האתר

כללי

אתר המכירה “מאמיל’ה” (להלן ה”אתר”) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית.
כל המבצע ו/ או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאי שימוש באתר

כל אדם שהנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל רשאי לבצע פעולה באתר.

עם כניסתך לאתר הנך מצהיר/ה שאת/ה מקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר.

מדיניות מאמיל’ה

עלות המוצרים וכן המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, המחירים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים.

מדיניות שילוח

אנו מבצעים שליחויות לכל חלקי הארץ. המשלוחים נמסרים עוד באותו היום או יום למחרת, בהתאם ליעד.
למושבים, קיבוצים ומקומות מרוחקים זמן האספקה עשוי להיות ארוך יותר.
השליחויות מבוצעות ברכב ע”י שליחים של החברה.
הגעת השליח תעשה בתיאום מראש מול מקבל המשלוח .

זמני אספקה

א-ה: עד השעה 21:00
ימי שישי: בתיאום מראש בטלפון 073-2051152
לקיחת אחריות

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין ונהנים מכל אחריות ושירות המקובלים לאותו מוצר במהלך העסקים הרגיל,וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.

במקרה ופריט חסר במלאי, אותו פריט יוחלף בפריט שהנו שווה ערך או יתאפשר ללקוח לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה, לפי בחירת הלקוח.

ביטול עסקה

ביטולי עסקות יעשו עפ״י חוק הגנת הצרכן 1981

המזמין זכאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או החשבונית לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על ביטול תימסר לחברה בדוא”ל או בדואר.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה – החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח, החברה תשיב למזמין את מלוא הכסף ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הזמנת המזמין למוצרים שסופקו בפועל – החברה תשיב את מלוא הסכום לצרכן והחזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

החלפות והחזרות

לקוח מזמין זכאי להחזיר או להחליף את המוצר תוך 14 יום כקבוע בחוק הגנת הצרכן. (ראו “ביטול עסקה”)

לקוח אשר קיבל מוצר במתנה זכאי להחליפה תוך 30 יום מיום קבלת המתנה.

החלפה של המוצרים שהתקבלו תיעשה אך ורק במידה והחבילה לא נפתחה ובתיאום עם החברה בטלפון 073-2051152
יש ליצור קשר לתיאום החלפה ולהשיב את המוצר כשהוא סגור. לצערנו, לא נוכל להחליף חלקים מהמארז, אלא רק את המארז בשלמותו.

אבטחת האתר

הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

הסליקה מתבצעת ע”פי תקן PCI DSS, במערכת פלאקארד בעלת חסימות והגנות ברמה גבוהה מאוד.

החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

הגנת פרטיות

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו’, נדרש מידע כמפורט:

שם, ת.ז., כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו’.

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו’).

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

צוות מאמיל’ה מתנה ליולדת.